• ๒๖ ก.ย..๕๗
  พ.อ.วรดร วรกิตติเดชากร 
  ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ตรวจความพร้อมของกำลังพล กองพันทหารสารวัตรฯในการเข้าร่วม พิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพล ผู้ที่เกษียณอายุราชการ และผู้ที่ขอลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย
  ๒๔ ก.ย..๕๗ ๒๔ ก.ย..๕๗
  พ.อ.วรดร วรกิตติเดชากร
  ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท ควบคุมการซ้อมสวนสนามของจักรยานยนต์นำขบวน 
  ณ กองพันทหารสารวัตร สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย(วงศ์สว่าง)
  พ.อ.วรดร วรกิตติเดชากร ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณเฉลียว อ่วมคุ้ม บิดา ส.อ.พิเชษฐ์ อ่วมคุ้มณ วัดพิชัย ถนนเสรีไทย ซอย.๒
  ๒๒ ก.ย..๕๗ ๒๐-๒๒ ก.ย..๕๗
  พ.อ.วรดร วรกิตติเดชากร 
  ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
  ให้โอวาทกับกำลังพลกองพันทหารสารวัตรที่เข้ารับการบรรจุใหม่เข้ารายงานตัว
  ภารกิจนำขบวน พล.อ.(ดร.)Moeldoko ผบ.ทสส.อซ.และภรรยาพร้อมคณะ เดินทางเยือนประเทศไทยอย่าง เป็นทางการในฐานะแขกของ ทท.
  พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ได้จัด จนท.สารวัตรทหารสนับสนุนภาร กิจการนำขบวนและรักษาความปลอดภัย