•  
  ๑๐ เม.ย.๕๗ ๙ เม.ย.๕๗
  พิธีรดน้ำดำหัว ผอ.สน.บก.บก.ทท.
  ทดสอบความพร้อม พลขับจักยานยนต์
  ๖ เม.ย.๕๗ ๖ เม.ย.๕๗
  วันจักรี
  นำขบวนนายทหารวางพวงมาลา วันจักรี
  ๓ เม.ย.๕๗ ๒ เม.ย.๕๗
  แผนป้องกันระวังที่ตั่ง ๕๗
  พิธี รับ-ส่งหน้าที่ ผอ.สน.บก.บก.ทท