• ๑๓ ก.ย..๕๗ ๑๒ ก.ย..๕๗
   ภารกิจนำขบวนนักศึกษาดูงานฐานเรือสัตหีบ 
  พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกรณ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
  ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลกองพันทหารสารวัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
  ๑๐ ก.ย..๕๗ ๘ ก.ย..๕๗
  จนท.สื่อสารศูนย์วิทยุพัน.สห.สน.บก.บก.ทท.เข้ารับการสอบเป็นนักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร สอบถามสภาพการจราจรในเส้นทางที่ขบวนผ่าน จากนักวิทยุสมัครเล่นที่อยูในสภาพการจราจรในขณะนั้น แล้วนำข้อมูลของเส้นทางมาปรับใช้ในภารกิจนำขบวนของ ผู้นำทางทหารต่างประเทศ
  และผู้บังคับบัญชาระดับสูง
  ภารกิจนำขบวนและรักษาความปลอดภัย พล.ท.Do Ba Ty รมช.กห./ประธานเสนาธิการทหาร กองทัพประชาชนเวียดนาม เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของ ทท.ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ ก.ย.๕๗ เพื่อรับเครื่องราชอิสริยสภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
  ๕ ก.ย..๕๗ ๓๑ ส.ค.ถึง ๗ ก.ย..๕๗
  พ.อ.วรดร วรกิตติเดชากร ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
  เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
  ให้กับกำลังพลที่ได้รับยศสูงขึ้น 
  จำนวน ๒ นาย ณ พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
  ภารกิจนำขบวน กำลังพลของกองทัพ สมม.อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตรและปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ ๓๑ ส.ค.-๗ ก.ย.๕๗ โดยมีการศึกษาดูงานทั้งภายในเขต กทม.และต่างจังหวัด
  ๑ ก.ย..๕๗ ๓ ก.ย..๕๗
  วันจันทร์ที่ ๑ ก.ย.๕๗ พ.อ.วรดร วรกิตติเดชากร ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.เป็นประธานในพิธีเททองหล่อ องค์แม่ทัพแสง (แสงชนะศึก)ขนาด ความสูง ๑.๖๕ เมตร
  ณ โรงหล่อพระพุทธรูปพิสิฐ จ.สมุทรสาครซึ่งจะนำองค์แม่ทัพแสง มาประดิษฐานณ ศาลาประดิษฐาน ในพื้นที่ของ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
  ภารกิจนำขบวน พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล เสธ.ทหาร เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงค์ธรรม จ.สิงห์บุรี
  ๒๙ ส.ค.๕๗ ๒๗-๒๘ ส.ค.๕๗
  ผลการสอบคัดเลือก พลอาสาสมัครเลื่อนฐานะเป็นนายทหารประทวน
  พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ได้มีการการสอบคัดเลือก พลอาสาสมัครเลื่อนฐานะเป็นนายทหารประทวน โดยมีกำลังพลเข้ารับการสอบ จำนวน ๑๕ นาย