• ๑ ก.ย..๕๗
    วันจันทร์ที่ ๑ ก.ย.๕๗ พ.อ.วรดร วรกิตติเดชากร ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.เป็นประธานในพิธีเททองหล่อ องค์แม่ทัพแสง (แสงชนะศึก)ขนาด ความสูง ๑.๖๕ เมตร
    ณ โรงหล่อพระพุทธรูปพิสิฐ จ.สมุทรสาครซึ่งจะนำองค์แม่ทัพแสง มาประดิษฐานณ ศาลาประดิษฐาน ในพื้นที่ของ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
    ๒๙ ส.ค.๕๗ ๒๗-๒๘ ส.ค.๕๗
    ผลการสอบคัดเลือก พลอาสาสมัครเลื่อนฐานะเป็นนายทหารประทวน
    พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ได้มีการการสอบคัดเลือก พลอาสาสมัครเลื่อนฐานะเป็นนายทหารประทวน โดยมีกำลังพลเข้ารับการสอบ จำนวน ๑๕ นาย