•  
  ๓๐ ต.ค.๕๗ ๒๙ ต.ค.๕๗
  พล.ต.พัชระ จำรัสประเสริฐ
  ผอ.สน.บก. บก.ทท.เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ บก.ทท.ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๒ สน.บก.บก.ทท.
  พ.อ.วรดร วรกิตติเดชากร ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท. ได้นำกำลังพลออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ณ ลานอเนกประสงค์ กองพันทหารสารวัตร
  ๒๘ ต.ค.๕๗ ๒๘ ต.เปค.๕๗
  กห ๘๙๙ ภารกิจนำขบวนสมาคมแม่บ้าน บก.กองทัพไทย
  ภารกิจนำขบวนการประชุมคอบบร้าโกลด์ ๑๕ (ผู้บังคับบัญชาฝ่ายสหรัฐอเมริกา) 
  ๒๓ ต.ค.๕๗
  พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร 
  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยข้าราชการกองทัพไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช 
  ๒๐ ต.ค.๕๗ ๒๐ ต.ค.๕๗
  วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ได้จัดเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ของการประชุม ผบ.เหล่าทัพ ครั้งที่ ๑/๕๘ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
  การฝึกอบรมนายสิบที่ได้รับการบรรจุใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  ณ พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท.
  ๑๗ ต.ค.๕๗ ๑๗ ต.ค.๕๗
  พล.ต.พัชระ จำรัสประเสริฐ
  ผอ.สน.บก. บก.ทท.เดินทางมาตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของการปรับปรุง อาคาร ๐๘ กองพันทหารสารวัตร สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของ กรมยุทธบริการทหารโดยมี พ.อ.วรดร วรกิตติเดชากร ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.รายงานถึงความคืบหน้าในการปรับปรุงอาคาร
  พล.ต.พัชระ จำรัสประเสริฐ
  ผู้อำนวยการสำนักกองบัญชากา ร กองบัญชาการกองทัพไทย
  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก อบรมนายสิบที่ได้รับการบรรจ ุใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  ณ กองพันระวังป้องกัน สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย
  ๑๗ ต.ค.๕๗ ๑๗ ต.ค.๕๗
  พ.อ.วรดร วรกิตติเดชากร
  ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
  ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิธีถวายกฐินพระราชทาน ของ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พล.ต.วรยุทธ ด้วงกลัด ผอ.สสก.ทหารเป็นประธานในการประชุม
  พ.ต.โอภาส อัตตะนันทน์ 
  นายทหารยุทธการและการฝึก พัน.สห.ฯ
  ชี้แจงกำลังพลเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษา,การฝึกที่จะมาถึง
  ให้กับกำลังพลฯ.
  ๑๗ ต.ค.๕๗ ๑๕ ต.ค.๕๗
  ร.ต.ภาสันต์ พันธ์เตี้ย
  ผบ.มว.ยานยนต์ ร้อย.บก.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
  ร่วมแถวชี้แจ้ง มอบหมายภารกิจให้กับกำลังพล ร้อย.บก.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
  พ.อ.วรดร วรกิตติเดชากร ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
  น.ท.เขมชาต พิทักษ์ธรรม ร.น. รอง ผบ.พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
  พร้อมด้วยกำลังพลกองพันทหารสารวัตร ร่วมกันออกกำลังกาย ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่ให้กำลังพลในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทย มีสุขภาพที่แข็งแรงโดยให้มีการออกกำลังกายไม่น้อยกว่า ๓ วันต่อ ๑ สัปดาห์