•  
  ๒๔ ก.ค.๕๗ ๒๓ ก.ค.๕๗
  กำลังพล พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.เข้ารับการฝึกยิงปืน
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (วันที่ ๒ ของการฝึก)
  กำลังพล พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.เข้ารับการฝึกยิงปืน
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (วันที่ ๑ ของการฝึก)
  ๑๖ ก.ค.๕๗ ๑๖ ก.ค.๕๗
  พ.อ.วรดร วรกิตติเดชากร ผู้บังคับกองพันทหารสารวัตร  เยี่ยมอาการป่วยของ ส.ท.ทศพร ยอดศรี ที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ระหว่างเดินทางกลับที่พักหลังจากการปฎิบัติหน้าที่
  น.ท.เขมชาต พิทักษ์ธรรม ร.น. 
  รองผู้บังคับกองพันทหารสารวัตร ได้เรียนเชิญ ร.ท.สุทธิชัย ธรรมชาติ ร.น. นายทหารพระธรรมนูญ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านกฎหมายให้กับกำลังพล พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.
  ๑๐ ก.ค.๕๗ ๑๐ ก.ค.๕๗
  พ.อ.วรดร วรกิตติเดชากร ผู้บังคับกองพันทหารสารวัตร ได้แนะนำการเข้าจับกุมตรวจค้นผู้กระทำความผิด ให้กับ จนท.สารวัตรหารที่เข้าร่วมการฝึกระวังป้องกันที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพไทย (การซักซ้อมสถานการณ์เต็มรูปแบบเวลากลางวัน)
  พัน.สห.สน.บก.บก.ทท.ร่วมการ ฝึกการซักซ้อมสถานการเต็มรูปแบบเวลากลางวัน ของการฝึกระวังป้องกันที่ตั้ง บก.ทท.